088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

GMS – Internationale Belastingen

Het internationaal tewerkstellen van uw werknemers heeft hoogstwaarschijnlijk consequenties voor de fiscale-en sociale zekerheidspositie. Wat zijn de gevolgen voor fiscale- en sociale zekerheid? Zijn er voordelen of risico’s en welke voorwaarden moet zowel de organisatie als de werknemer aan voldoen?

De 30%-regeling

Een werknemer die is aangeworven vanuit het buitenland krijgt vaak vergoedingen in verband met de extra kosten waar zij mee in aanraking komen wanneer zij in een ander land gaan wonen. Deze specifieke kosten van verblijf buiten het land van herkomst, kunt u als werkgever vergoeden aan uw werknemer, maar het is ook mogelijk om de 30%-regeling aan te vragen. De 30%-regeling is een gezamenlijke aanvraag van werknemers waar specifieke voorwaarden voor gelden.

Bij toepassing van de 30%-regeling is het nodig om facturen van de daadwerkelijk gemaakte kosten in de administratie te verwerken en 30% van het loon onbelast te vergoeden. De manier waarop u de 30%-regeling vergoedt legt u vast in een addendum op het arbeidscontract (of assignment contract).

Indien u naast de 30%-regeling ook nog de daadwerkelijke kosten van verblijf buiten het land van herkomst vergoedt, dan zijn deze vergoedingen belast. Enkele voorbeelden van vergoedingen bij verblijf buiten het land van herkomst zijn:

 • Extra kosten voor levensonderhoud (cost of living);
 • Kosten voor vergunningen, visums en/of medische keuringen;
 • Hotelkosten of andere vormen van dubbele huisvesting;
 • Reiskosten naar het land van herkomst;
 • Het volgen van een Nederlandse taalcursus;

Looptijd en wisselen van werkgever

Wanneer de werknemer voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden in de 30%-regeling en de aanvraag tijdig gedaan wordt, dan kan de Belastingdienst een beschikking afgeven om de toepassing van de 30%-regeling te bevestigen.

Zolang er wordt voldaan aan de voorwaarden van de 30%-regeling kan deze worden toegepast gedurende een maximale periode van 8 jaar. Op dit moment zijn er plannen om de maximale periode van de 30%-regeling terug te brengen naar 5 jaar. Is uw werknemer eerder in Nederland verbleven, dan bestaat er een mogelijkheid dat de 30%-beschikking voor minder dan 8 jaar wordt afgegeven.

Indien de werknemer wisselt van werkgever, er nog looptijd resteert en er nog altijd aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de 30%-regeling opnieuw worden aangevraagd bij de nieuwe werkgever.

Salaris en inkomstenbelasting

Of een werknemer belastingplichtig is in Nederland, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De volgende vragen kunnen hierbij relevant zijn:

 • Wie is de werkgever? Waar ligt de feitelijke leiding, met wie is het contract aangegaan?
 • Wie draagt de risico’s en voordelen voor de werknemer en hoeveel dagen spendeert de werknemer in het land waar gewerkt wordt?
 • Is er een belastingverdrag van toepassing? Wanneer ben ik verplicht om een salarisadministratie op te zetten?

Iedere situatie moet opnieuw getoetst worden op de feiten en omstandigheden. Afhankelijk van deze feiten en omstandigheden kan de belastingplicht anders uitpakken.

Sociale verzekeringen en zorgverzekering

Naast de belastingplicht wordt er door onze specialisten gekeken naar de sociale zekerheidsverplichtingen van zowel werkgever als werknemer. Nederland heeft met veel landen een sociale zekerheidsverdrag, welke het (onder voorwaarden) mogelijk maken om sociaal verzekerd te blijven in het land van herkomst.

Het kan dus zijn dat een werknemer belast is in het werkland, maar sociaal verzekerd is in het land van herkomst. Het kan daarom ook zijn dat er twee salarisadministraties moet worden bijgehouden, namelijk; een werkelijke (uitbetalende) salarisadministratie en een schaduwadministratie (voor de afdracht van premies/belastingen).

Wanneer een werknemer sociaal verzekerd is in het land van herkomst, dan is het waarschijnlijk dat de salarisadministratie van het andere land vraagt om een A1-verklaring of een ‘Certificate of Coverage’ om te bewijzen dat er geen sociale zekerheidsbijdragen ingehouden en afgedragen hoeven te worden. In Nederland is het sociale zekerheidssysteem gekoppeld aan de verplichting tot het afsluiten van een Nederlandse zorgverzekering (of vergelijkbaar).

Andere fiscale consequenties

Wanneer u internationaal zaken doet, kunnen er ook andere fiscale gevolgen zijn. Hierbij kunt u denken aan btw of vennootschapsbelasting. Onze International Tax-specialisten helpen u bij al uw vragen omtrent internationaal zakendoen.

Het Global Mobility Services-team bij Crowe Peak heeft jarenlange ervaring en kennis van inkomsten- en loonbelasting en sociale verzekeringen. Of u nu specifiek advies zoekt, een sparringpartner wilt hebben of iemand die meekijkt met de huidige processen, neem contact op voor een oriënterend gesprek met een van onze specialisten.

 

 

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 info@crowehorwath.nl